• D’Kannerrechter: Errongenschaft aus dem 20. Jorhonnert
  • 1923: D’ONG „Save the Children“ huet eng Deklaratioun vu 5 Punkten, betreffend zu de Kannerrechter ugeholl, déi een ënnert dem Numm „Déclaration de Genève“ kennt.
  • 1924: D’“Société des Nations“ huet des Deklaratioun och iwwerholl.
  • 20. November 1959: D’Generalversammlung vun de Vereenten Natiounen huet Deklaratioun vun de Kannerrechter ugeholl. Do sinn 10 fundamental Prinzipien zum Wuelbefannen a Schutz vun de Kanner enthalen. D’Kand gëtt als Persoun ugesinn déi Rechter kann hunn.
  • 1979: D’Joer 1979 ass als „Internationaalt Joer vum Kand“ ernannt gi vun der Generalversammlung vun de Vereenegte Staaten.
  • 20. November 1989: D’Generalversammlung vun de Vereenten Natiounen hëlt d’international Konventioun fir d’Kannerrechter un.
  • 20. Dezember 1993: Dat lëtzebuergescht Parlament genehmegt des Konventioun.
  • 25. Mee 2000: De fakultative Protokoll zu der Konventioun fir d’Kannerrechter, deen d’Abezéie vu Kanner a bewaffnet Konflikter betrëfft, krut seng Zoustëmmung duerch d’Gesetz vum 25. Abrëll 2003.
  • 25. Mee 2000: De fakultative Protokoll zu der Konventioun fir d’Kannerrechter, deen de Verkaf, d’Prostitutioun an d’Pornographie vu Kanner betrëfft, krut seng Zoustëmmung duerch d’Gesetz vum 16. Juli 2011.
     

ORK Kontakt

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
Tel: 26 123 124

Kontakt

 
Go to top