?

Mäi Papp ass rose mat senger Mamm a säit e puer Méint verbidd hie mir esou guer menge Grousselteren ze schreiwen. Huet hien d’Recht dozou?

All Kand huet d’Recht Kontakt mat senger Famill ze hunn. Den Artikel 374 aus dem Code civil widderhëlt dëse Prinzip aus der Internationaler Kannerrechtskonventioun a seet:

„D’Elteren däerfen net ouni Grond de Kontakt tëschent Kand a Grousseltere verhënneren. Wann si sech net eenz ginn, ginn d’Konditioune vum Geriicht festgeluecht.“

A besonnesche Situatiounen kann d’Geriicht d’Recht op Kontakt a Besuch och anere Persounen, wéi nëmmen den Elteren, zouschwätzen.

Deng Eltere kënne Streit mat denge Grousselteren hunn, mee si hunn net d’Recht dir de Kontakt mat hinnen oder anere Familljememberen ze verbidden.