D'Aufgabe vum ORK sinn am Gesetz vum 25ten Juli 2002 festgeluecht:

Den ORK soll

  1. seng Meenung iwwert all Gesetzesentworf a Reglement déi d’Kannerrechter betreffen, äusseren an Ännerunge virschloen. 
  2. iwwer d’Situatioun vun de Kanner zu Lëtzebuerg informéieren an dorop oppassen dass d’Kannerrechtskonventioun agehale gëtt.
  3. der Regierung an dem Parlament all Joer en Bericht virleeën iwwer d’Situatioun vun der Kannerrechter zu Lëtzebuerg an d’Aktivitéite vum ORK.
  4. d’Meenungsfräiheet vun de Kanner an hir aktiv Bedeelegung, un Froen déi si betreffen, fuerderen.
  5. all Situatioun an deenen d’Kannerrechter net respektéiert ginn, ënnersichen a Rekommandatiounen ausschwätze fir dass dëst net méi soll virkommen. 
  6. all Informatioun, Klo an Reklamatioun vun den Kanner nolauschteren, als Vermëttler déngen a Rotschléi ginn, fir dass d’Kanner beschtméiglechst geschützt ginn.

D’Membere vum ORK hu fräien Zougang zu privaten an ëffentlechen Institutiounen déi sech em déi ambulant oder stationär Betreiung vu Kanner këmmeren. Si hunn d’Recht an di eenzel Dossieren ze kucken, ofgesi vun den medizineschen Dossieren.

OKaJu - Kontakt

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
Tel: 26 123 124

contact[at]ork.lu

 
Go to top