Que veut dire Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ?

Qui peut saisir l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ?

Comment saisir l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ?