N.B. Die Presseschau gibt es nur in original Verfassungssprache, also entweder auf Deutsch, Französisch oder Luxemburgisch.

März

4.3.2021 - Tageblatt Kinderrechte

04.03.2021 Forum Interview OKaJu

Februar

02.02.2021 - Tageblatt - Interview Charel Schmit

Janvier 2021

16/17.01.2021 -. Wort

15.01.2021 - Reporter 

14.01.2021 - Tagebtatt

13.01.2021 - CHD - A la  une

Dezember

30.12.2020 - 100komma7

15.11.2020 - RTL TV

11.12.2020 - Land

09.12.2020 - Chamber Aktuell

09.12.2020 - RTL Online

09.12.2020 - Wort Online

November

11.2020 - CHD - Compte rendu Séances publiques

27.11.2020 - Land

21.11.2020 - Journal

20.11.2020 - Wort 

20.11.2020 - Essentiel

20.11.2020 - Land

20.11.2020 - Quotidien

19.11.2020 - Wort Omline

19.11.2020 - RTL Online

19.11.2020 - RTL TV

19.11.2020 RTL - Radio

19.11.2020 - Chamber TV

19.11.2020 - RTL- Radio

Oktober

30 .10.2020 - RTL - Corona-Kris, eng immens Belaaschtung fir Kanner a Jonker

September

24.09.2020 - Paperjam - Confinement

Juli

10.07.2020 - Land - Nomination OKaJu

09.07.2020 - RTL - Nomination OKaJu

03.07.2020 - Land - Pflegefamilien

Juni

17.06.2020 - RTL -Journal - Disparition d'enfant

Mai

26.05.2020 - CHD - Séance Publique  - Modifiaction Règlement de la Chambre

27.05.2020 - CHD - E neie Kader fir d'Zesummenaarbecht tëscht dem Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher an der Chamber.

Februar

14.02.2020 - Tageblatt - Médiation scolaire

12.01.2020 - Tageblatt  Vote Loi OKaJu

12.01.2020 - Journal  Vote Loi OKaJu

12.02.2020 - RTL  Journal Vote Loi OKaJu

11.02.2020 - CHD - Séance publique - Vote de la loi OKaJu

02.2020 CHD - Compte rendu no12/20 Vote Loi OKaJu

02.2020 - CHD - Compte rendu no 11/20 Présentation Loi OKaJu

Januar 2020

22.01.2020 - RTL - Journal - Alimenter bei Scheedung

16.01:2020 - Tageblatt - Avis CCDH

16.01.2020 - Wort - Avis CCDH

16.01.2020 - Journal - Avis CCDH

Dezember

05.12.2019 - Tageblatt - Interview FG RS

04.12.2019 - RTL - Kloertext

November

22.11.2019 - Land - Das Versprechen

21.11.2019 - Wort - Présentation Rapport 2019

20.11.2019 - Essentiel - Présentation Rapport 2019

20.11.2019 - Journal - Présentation Rapport 2019

20.11.2019 - Tageblatt - Présentation Rapport 2019

20.11. 2019 - Chamber TV - Présentation Rapport 2019

Juni

28.06.2019 - Tageblatt - Interview Daisy Weidert Kartenspiek Kinderrechte

März 

8.3.2019 - Wort - Kümmern geht anders - Jugendschutzgesetz

Februar

13.2.2019 - Wort - Présentation Rapport ORK à la Chambre des Députés

13.2.2019 - Essentiel - Présentation Rapport ORK à la Chambre des Députés

13.2.2019 - Journal - Présentation Rapport ORK à la Chambre des Députés

1.2.2019  Chamber TV - Protection de la jeunesse

1.2.2019 - Land - Rechtsunsicherheiten 

Januar 2019

9.1.2019 - Wort - Logement

Dezember 2018

20.12.2018 - Jeudi - Test Paternité

November 2018

29.11.2018 -  Wort  116111

23.11.2018 - Land -Rapport 2018

23.11.2018 -  Wort - Rapport 2018

22.11.2018 - Chamber TV - Rapport 2018

21.11.2018  -  Journal  - Rapport 2018

21.11.2018  -  Quotidien - Rapport 2018

21.11.2018 - Wort - Rapport 2018

21.11.2018 - Wort Online - Rapport 2018

21.11.2018 - Essentiel Rapport 2018

21.11.2018 - RTL Online Rapport 2018

21.11.2018 - RTL  TV  - Rapport 2018

21.11. 2018 - RTL Radio - Rapport 2018

21.11.2018  - 100komma7 - Online

21.11.2018 - 100komma7 - Radio

Oktober 2018

18.10.2018 - Journal - Vermittler und Anwalt

18.10.2018  Essentiel - Parents sous pression

Juni 2018

22.06.2018 - Land - Eltern vor dem Kadi

Mai 2018 

25.05.2018 - Land - Nachbarschaftshilfe 

März 2018

30.03.2018 - Land - Sieg der Justiz

09.03.2018 - Land - Deckmantel Jugenschutz

Februar 2018

27.02.2018 - RTL - Invité vun der Rédaktioun

26.02.2018 - Essentiel - Pas de mieneurs en prison

22.02.2018 - RTL - Mannerjähreger am Prisong

22.02.2018 - Chamber TV 

18.02.2018 - Essentiel - Mieux défendre les enfants - Projet de loi ORK

18.02.2018 - Tageblatt - Verteidiger des Kindeswohls

16.02.2018 - Land - Nachbessern

08.02.2018 - Essentiel - Adoption

07.02.2018 - Chambre des Députés

02.02.2018 - Land - Kindeswohl

Dezember 2017

27.12.2017.- Wort  Welt mit Kinderaugen sehen

2.12.2017 - RTL  Background am Gespréich - Kannerrechter

November 2017

24.11.2017 - Land - Rapport ORK 2017

24.11.2017 - WOXX - Rapport ORK 2017

21.11.2017 - 100,7 - Rapport ORK  2017 Podcast   et    Article Web

21.11.2017 - Wort - Rapport 2017

21.11.2017 - Tageblatt - Rapport 2017

21.11.2017 - Quotidien - Rapport 2017

21.11.2017 - Journal - Rapport 2017

October 2017

09.10.2017 - Journal - Présentation Référentiel Protection des mineurs contre les violences

04.10.2017 Tageblatt - Présentation Référentiel Protection des mineurs contre les violences

04.10.2017 Wort - Présentation Référentiel Protection des mineurs contre les violences

04.10.2017 - Le Quotidien - Présentation Référentiel Protection des mineurs contre les violences

03.10.2017 - RTL TV Journal Présentation Référentiel Protection des  mineurs contre les violences. 

03.10.2017 - RTL Radio - Présentation Référentiel Protection des  mineurs contre les violences

03.10.2017 - Eldoradio - Journal Présentation Référentiel Protection des  mineurs contre les violences.

Juni 2017

26.06.2017 WOXX - Minderjährige Flüchtlinge: Sehnsucht nach Normalität 

Februar 2017

27.02.2017 Journal -  Barnhus

23.02.2017 Le Jeudi - Ombudsman

November 2016

Novembre 2016 - Unicef - Violence à l'égard des enfants

02.11.2016 Tageblatt - Vier Jahre, Luxemburger, keine Rechte

25.11.2016 Land - Rapport ORK 2016

25.11.2016 Land - Braz ist der neue Schily23.11.20016 100komma7 - Invité vum Dag Rapport 2016

23.11.2016 Luxemburger Wort - Rapport 2016

22.11.2016 Tageblatt - Rapport 2016

22.11.2016 Le Quotidien - Rapport 2016

22.11.2016 L'Essentiel - Rapport 2016

22.11.2016 RTL Radio - Invité vun der Redaktioun Claude Meisch: Kanner, mat spezifesche Besoinen

21.11.2016 Chamber TV - Rapport 2016

21.11.2016 RTL TV - Rapport 2016

19.11.2016  RTL - Background am Gespréich:  Scheedungsgesetz

18.11.2016 Land - Deviantes System

18.11.2016 Chambre des Députés - Á la Une - Rapport

201611.11.2016 L'essentiel - Violences familiales

Juli 2016

18.07.2016 Wort - Gewalt gegen Kinder

Juin 2016

12.06.2016 RTL TV Filiatiounsgesetz: Flou juridique

Mai 2016

29.05.2016 RTL Kloertext - Famill "à la carte"?

09.05.2016 RTL TV - De Präis vum Jugendspiller

März 2016

03.03.2016 Wort - Rapport ORK Commisions Chambre des Députés

Februar 2016

19.02.2016 Land - Geschlossen - Unisec Dreiborn

11.02.2016 100komma7- Problemer beim Placement vu Mannerjäregen an d'Psychiatrie

Januar 2016

27.01.2016 RTL TV - Kannerstars: Berühmt ëm all Präis?

21.01.2016 RTL TV - Amber Alert - Automatiséierte System am Fall vum Kidnapping vu Kanner

Dezember 2015

23.12.2015 100komma7 - Psychiatrie : Wéi e Suivi fir Jonker ëm 18 Joer ?

11.12.2016 100komma7 - Kanner- a Jugendpsychiatrie

November 2015

11. 2015 Chambre des Député Compte Rendu No2 2015-2016 - Remise du Rapport 2015

27.11.2015 Land - Sorgerecht

20.11.2015 Land ORK Rapport 2015

20.11.2015 Wort - ORK-Rapport 2015

18.11.2015 100komma7 - Invité vum Dag - ORK-Rapport 2015

17.11.2015 Journal - ORK-Rapport 2015

17.11.2015 Le Quotidien - ORK-Rapport 2015

16.11.2015 Essentiel ORK-Rapport 2015

16.11.2015 RTL Radio - ORK-Rapport 2015 

Okober 2015

04.10.2015 100komma7 - D’Wuel vun de Kanner ass dat Wichtegst

03.10.2015 Journal Kloertext - Rechte geflüchteter Kinder

September 2015

30.09.2015 CHD - Compte rendu de la séance publique du 30 juin 2015- Vote du Projet de loi portant approbation du protocole facultatif à la Convention des Drpoits de l'Enfant..

August 2015

30.09.2015 CHD - Compte rendu de la séance publique du 30 juin 2015- Vote du Projet de loi portant approbation du protocole facultatif à la Convention des Drpoits de l'Enfant

August 2015

25.08.2015 Radio 100,7 Thema Leihmutterschaft

Juni 2015

26.06.2015 Land - Alles unter Kontrolle?

Mai 2015

05.05.2015 Journal - Lettre ouverte ENOC

April 2015

28.04.2015 Wort - Unisec Dreiborn

09.04.2015 RTL TV - Reform Jugendschutzgesetz

08.04.2015 RTL Radio Journal 19:30: ORK iwwert d'Reform vum Jugendschutzgesetz

März 2015

05.03.2015 Wort - Reform Abstammungsgesetz

04.03.2015 Essentiel - La Fessée interdite au GDL

Februar 2015

27.02.2015 Land - Avis ORK Gestation/Recherche/Identité

24.02.2015 RTL TV - Avis ORK Gestation/RechercheOrigines (um die 5:00)

24.02.2015 Essentiel - Avis ORK Gestation/RechercheOrigines

24.02.2015 Journal - Avis ORK Gestation/RechercheOrigines

Januar 2015

28.01.2015 Chambre des Députés - Présentation Rapport ORK 2014

Dezember 2014

18.12.2014 Wort - Enseignants Examens

18.12.2014 Quotidien - Enseignants Examens

November 2014

28.11.2014 Land -  Ein Kind ist ein Kind

21.11.2014 Journal - Présentation Rapport 2014

21.11.2014 100,7 - Invité vum Dag

21.11.2014 Wort - Présentation Rapport 2014

21.11.2014 Tageblatt - Présentation Rapport 2014

21.11.2014 Quotidien - Présentation Rapport 2014

21.11.2014 Essentiel - Présentation Rapport 2014

20.11.2014 RTL Radio - Invité vun der Redaktioun

07.11/.2014 Land - Un quart d'ivisibles - Risque de pauvreté des enfants

03.11.2014 100,7 Interview zur Verlängerung vun der Verjährungsfrist bei sexueller Gewalt géint Kanner

03.11.2014 Wort Online - ORK fordert Verlängerung der Verjährungsfrist bei sexueller Gewalt gegen Kinder

Oktober 2014

01.10.2014 Tageblatt - Avis de l'ORK CSEE Unisec

September 2014

26.09.2014 - ESSENTIEL - Enfants et divorce

26.09.2014 - 100,7 Invité vum Dag Avis de l'ORK CSEE Dreiborn

25.09.2014 - WORT - Avis de l'ORK UNISEC CSEE Dreiborn

24/09/2014 - ESSENTIEL - Avis de l'ORK UNISEC CSEE Dreiborn

24/09/2014 - Journal - Avis de l'ORK UNISEC CSEE Dreiborn

15.09.2014 Wort - Jugendliche in Not - Verloren mit sich selbst

August 2014

13.08.204  Radio100,7  Listes d'attentes Foyer scolaires et maisons relais

Juli 2014

04.07.2014 Wort - Rapport Ombudsman

Juni 2014

06.06.2014 Land - Leitartikel  I.K.

04.06.2014 Journal - Mariage Adoption

Mai 2014

22.05.2014 RTL  -  Mobbing a Schoulen

2.05.2104 Question parlementaire no 226 de Josée LORSCHÉ au Ministre de la Justice 

05 2014 SLAM - D'Zeitung fir déi Jonk - Interview de l'Ombudsman pour les droits de l'enfant

April 2014

7.4.2014 Réponse du Ministre de la Justice Felix Braz à la question parlementaire du député Roy Reding

März 2014

05/03/2014 Chambre des Députés - Présentation du Rapport 2013

Februar 2014

28/02/2014 Journal - Kinderpornographie

26/02/2014 Tageblatt Kinderseite

Dezember 2013

23/12/2013    Radio 100,7    Ee Mount, een Thema: Kanner 

13/12/2013 Problematische Internetinhalte in Luxemburg -  Mitteilung vom Bildungsministerium, Nationaler Jugenddienst (Service National de la Jeunesse), SMILE g.i.e. und KinderJugendTelefon (KannerJugendTelefon)

November 2013 Veröffentlichung des 11ten Bericht des ORKs für die Regierung und Deputiertenkammer

20/11/2013 RTL Radio 

21/11/2013 Essentiel

21/11/2013 Journal

21/11/2013 Le Qudidien

21/11/2013 Wort

20/112003 Wort Online

21/11/2013 Tagebaltt 

20/11/2013 Tageblatt Online

30/11/2013 CHD 

November 2013

04/11/2013 - Gilbert Pregno - DIE PLAZIERUNG DER KINDER UND DER EINGRIFF DER ORDNUNGSKRÄFTE - kurzgefasster Text im Luxemburger Land am 2.11.2013 erschienen

Juli 2103

08/07/2013 RTL - Reportage Accouchement anonyme - recherche d'identité

Juni 2013

28/06/2013 LetzebuergerLand  - Jeunes privés de libertés

Mai 2013

24/05/2013 Letzebuerger Land - Projet de loi sur la filiation

März 2013

01/03/2013 Letzebuerger Land - Droits des enfants dans la Constitution

Februar 2013

02.02.2013 100,7  - ORK beim Schülerradio

Januar 2013

02.01.2013 100,7 - Invité vum Dag

09.01.2013 CHD - Entrevue Commission des Institution

31.01.2013 CHD - Entrevue BEE SECURE et ORK Commissions Education et Média

November 2012

23/11/2012 Letzebuerger Land - L'ORK a dix ans - Le départ de Marie Anne Rodesch-Hengesch

Februar 2012

201202 Stemm vun der Strooss  - Dossier Enfants d'aujourd'hui

OKaJu - Kontakt

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
contact [at] okaju.lu

Go to top