Šta zapravo znači Ombuds-Komitet za prava deteta(*) ?

(*) Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

Ko može zatražiti usluge Ombudsmana za prava deteta(*) ?

(*) Ombudsman fir d'Rechter vum Kand (ORK)

Kako stupiti u kontakt sa Ombudsmanom za dečja prava(*)?

(*) Ombudsman fir d'Rechter vum Kand (ORK)