Sva deca imaju ista prava koja su zagarantovana Međunarodnom  Konvencijom o pravima deteta potpisanom 20. novembra 1989. u Njujorku. Ovde možete pročitati uprošćenu verziju za decu i odrasle koji žele da se ukratko upoznaju sa pravima koja ova Konvencija navodi.

Član 1
Međunarodna Konvencija o pravima deteta štiti svako dete i svakog adolescenta mlađeg od 18 godina.

Član 2
Ti imaš ista prava kao i sva druga deca, poput prava da se prema tebi ophode sa jednakošću, bez obzira na to gde živiš, da li si dečak ili devojčica, siromašan ili bogat, da li patiš od nekog hendikepa ili ne, i bez obzira na jezik kojim govoriš, tvoju veru ili tvoju kulturu.

Član 3
Sve privatne ili javne institucije, svi sudovi ili uprave se moraju pobrinuti za tvoju dobrobit.

Član 4
Država mora preduzeti potrebne mere da bi osigurala ostvarivanje tvojih prava.

Član 5
Zadatak tvoje porodice je da ti pomogne da razumeš ostvarivanje svojih prava i da se pobrine da ta prava budu poštovana.

Član 6
Ti imaš pravo na život.

Član 7
Na samom tvom rođenju, upisan si u matičnu knjigu i imaš pravo na ime i na državljanstvo. Tvoje je pravo da upoznaš svoje roditelje i da te oni vaspitaju.

Član 8
Ti imaš pravo na identitet, državljanstvo, ime i tvoje porodično okruženje. Niko te toga ne može lišiti. U suprotnom, država ti mora obezbediti zaštitu i pomoć u ostvarivanju ovih prava.

Član 9
Ti imaš pravo na stanovanje sa oba tvoja roditelja, osim ukoliko te to ne ugrožava, jer imaš pravo da živiš u porodici koja se brine o tebi. Nezavisno od tvoj porodične situacije, ti imaš pravo da viđaš svoje roditelje.

Član 10
Ukoliko tvoja porodica živi u različitim državama, imaš pravo da putuješ kako bi redovno viđao svoju porodicu i kako bi tvoja porodica bila na okupu.

Član 11
Niko nema pravo da te odvede van tvoje zemlje ili da te iz iste udalji.

Član 12
Ti imaš pravo da se izraziš, samostalno ili putem posrednika, da budeš saslušan i ozbiljno shvaćen u svim situacijama koje te se tiču, a posebno u administrativnim i sudskim postupcima.

Član 13
Imaš pravo da budeš informisan i da izraziš svoje mišljenje usmenim ili pismenim putem, ili pak na kreativan način, pod uslovom da ne povrediš nijednu drugu osobu.

Član 14
Imaš pravo da izabereš sopstvenu veru, verovanja i ubeđenja, pod uslovom da ne ugrožavaš druge u ostvarivanju njihovih prava. Tvoji roditelji treba da ti pomažu u donošenju odluka.

Član 15
Imaš pravo da izabereš svoje prijatelje, da se družiš sa ostalima i da osnivaš grupe, sve dok tako nešto ne škodi drugim osobama.

Član 16
Imaš pravo na svoju privatnost i na zaštitu svog privatnog života.

Član 17
Imaš pravo da se informišeš od strane pouzdanih i razumljivih izvora u medijima. Radio, televizija, novine, knjige, računari treba da ti budu na raspolaganju kako bi stekao naviku da upoznaješ druge kulture i da razmenjuješ međunarodna iskustva.

Član 18
Imaš pravo da te vaspitavaju oba tvoja roditelja u tvom najboljem interesu, ukoliko je to moguće. Ako tvoji roditelji rade, država se mora obavezati da ti ponudi institucije koje su zadužene za decu.

Član 19
Imaš pravo da budeš zaštićen na efikasan način od svakog oblika mentalnog, psihičkog ili moralnog nasilja, maltretiranja ili zanemarivanja.

Član 20
Imaš pravo na to da se oko tebe neko posebno brine i da ti se pomaže, ukoliko ne možeš da živiš sa tvojim roditeljima. Tvoja vera, tvoja tradicija i tvoje jezičko poreklo moraju biti neprestano poštovani.

Član 21
Ti imaš ista prava kao i sva druga deca, iako si usvojen ili poveren drugim osobama, bez obzira na to da li se nalaziš u svojoj ili u nekoj stranoj zemlji.

Član 22
Imaš pravo na posebnu zaštitu ukoliko si izbeglica. Ako si sam, tvoji roditelji treba da se pobrinu da porodica bude na okupu.

Član 23
Ukoliko si fizički ili mentalno hendikepiran, imaš pravo na najsamostalniji mogući život koji ti omogućava da aktivno učestvuješ u životu društva u kom se nalaziš. Imaš pravo na sve vrste medicinkse pomoći i pravo na integraciju.

Član 24
Odmah po tvom rođenju, imaš pravo na najbolju medicinsku negu, na pijaću vodu, na prehrambene namirnice, na čistu i sigurnu okolinu. Imaš pravo da budeš obavešten o svemu što mož da ti pomogne da sačuvaš svoje zdravlje.

Član 25
Ukoliko ne živiš kod kuće, već u nekom domu ili u hraniteljskoj porodici, imaš pravo na posebnu brigu i zaštitu. Uslovi tvog odlaska na takvo mesto treba da se redovno ispituju.

Član 26
Imaš pravo na socijalnu pomoć koja ti pomaže da se razvijaš i da živiš u adekvatnim uslovima. Država ima obavezu da podrži porodice u teškoj finansijskoj situaciji.

Član 27
Imaš pravo na životni standard koji je u skladu i dovoljan je za tvoj fizički, moralni i socijalni razvoj.

Član 28
Imaš pravo na obrazovanje. Imaš pravo da nastaviš sa tvojim usavršavanjem i tvojim studijama u skladu sa tvojim mogućnostima.

Član 29
Obrazovanje treba da ti omogući da razvijaš svoju ličnost i svoje sposobnosti. ono mora da ti omogući pripremu za društveni život i da te nauči da štitiš okolinu i da poštuješ druge ljude.

Član 30
Imaš pravo da izebereš sopstvenu kulturu, jezik i veru.

Član 31
Imaš pravo na odmor, zabavu i igru.

Član 32
Imaš pravo da budeš zaštićen od bilo koje vrste zloupotrebe, iskorišćavanja ili rada dece koji bi štetili tvome zdravlju.

Član 33
Imaš pravo na zaštitu od korišćenja i trgovinom droge.

Član 34
Imaš pravo na zaštitu od svih oblika seksualnog zlostavljanja.

Član 35
Niko nema pravo da te kidnapuje, da te otkupi ili proda.

Član 36
imaš pravo na zaštitu od bilo kog čina koji škodi tvom razvoju i tvojoj dobrobiti.

Član 37
Niko nema pravo da t kažnjava na okrutan način, da te muči ili da te maltretira.

Član 38
Imaš pravo da živiš u miru iako živiš u ratom zahvaćenom području. Niko nema pravo da te primora da koristiš nasilje ili da učestvuješ u ratu.

Član 39
Ukoliko si ranjen, zanemaren ili maltretiran, imaš pravo na sve vrste pomoći da bi se oporavio fizički i psihički i da bi se ponovo uklopio u društvo.

Član 40
Imaš pravo na pravnu pomoć i na pravedno ophođenje prea tebi u toku postupka.

Član 41
Ukoliko te luksemburški zakoni štite bolje od Međunarodn Konvencije za prava deteta, ovi se zakoni moraju primeniti.

Član 42
Imaš pravo da budeš obavešten o svim tvojim pravima. Odrasli takođe moraju da ih znaju i da ti pomognu da ih razumeš.

Člans 43 do 54
Ovi članovi Međunarodne Konvencije o pravima deteta objašnjavaju kako različite države i međunarodne organizacije treba da postupaju kako bi prava deteta bila poštovana.

Ovaj dokument nije zvanični dokument. Tekst Međunarodne Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta možete pročitati u celosti na www.ork.lu

ORK Kontakt Kids

OKaJu Kontakt 

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
Kontakt ORK 

Agrandir la carte © Google Maps

Go to top