?

Ja sam maloletan(a), mogu li da stupim u kontakt sa ombudsmanom za prava deteta, a da prethodno ne obavestim moj roditelje o tome?

Da, ti možeš stupiti direktno i besplatno u kontakt sa ombudsmanom za prava deteta, za bilo kakvo pitanje, ili/i razna obaveštenja.
On je tu da te sasluša i da ti pomogne da pronađeš rešenje koje odgovara datoj situaciji. Sve dok se ne otvori predmet i dok ne postoji tvoj pristanak, ovaj postupak nema nikakve posledice za tebe.
Ombudsman za prava deteta (ORK) je međutim u pravnoj obavezi da interveniše u situacijama u kojima je dete u fizičkoj ili moralnoj opasnosti. Bilo ko ga o tome može obavestiti. U tom slučaju, on je dužan da obavesti pravne predstavnike i sve druge nadležne službe koje bi mogle da rade u tvom interesu.