?

Moj otac se posvađao sa svojom majkom i već nekoliko meseci mi brani i da babi i dedi pošaljem čak i sms. Ima li on pravo da to radi?

Svako dete ima pravo da ostane u kontaktu sa svim članovima svoje porodice. Član 374 građanskog zakonika preuzima ovaj princip iz Međunarodne Konvencije o pravima deteta i glasi:

Osim ukoliko za to nemaju ozbiljne razloge, očevi i majke ne mogu sprečiti komunikaciju deteta sa babom i dedom. Osim u slučaju postizanja dogovora između strana, način ove komunikacije određuje sud.

Prilikom razmatranja izuzetnih situacija, sud može dodeliti pravo dopisivanja ili posete drugim osobama, bilo da su u pitanju roditelji ili ne.  

Tvoji roditelji mogu biti u sukobu sa njihovim roditeljima, ali nemaju pravo da ti zabrane da održavaš kontakt sa babom i dedom ili sa nekim drugim članovima porodice.