?

Moji roditelji su razvedeni i ja živim sa mojom majkom. Ima li ona pravo da mi zabrani da se vidim sa mojim ocem?

Ne, tvoja majka nema pravo da ti zabrani da se vidiš sa tvojim ocem. Oni su oboje tvoji roditelji i to će i ostati tokom celog svog života. Ti imaš pravo da vidiš svog oca, kao i tvoju majku. Deci su potrebna oba roditelja za njihov zdrav i uravnotežen razvoj i nijedno od tvojih roditelja ti ne može uskratiti pravo da budeš u kontaktu sa oba tvoja roditelja.