Kako bi u potpunosti ispunio svoje zadatke, ombudsman za prava deteta (ORK) se mora potruditi da svi čuju za njega, deca, mladi roditelji i stručno osoblje koje radi sa decom ili za decu.
Ovaj materijal možete poručiti putem dole navedenog formulara. Ne zaboravite da navedete vašu kompletnu adresu, kao i materijal koji želite, jezik i broj primeraka.
 

Flajer koji predstavlja ORK (format A6) postoji na luksemburškom i na francuskom jeziku.

 

 

 

 

 

 

 

Flipbook sadrži sv članove Konvencije o pravima deteta u uprošćenoj trojezičnoj verziji (luksemburški, nemački, francuski) format 5cm/12cm.

 

 

Poster koji navodi sve članove Konvencije o pravima deteta u uprošćenoj verziji postoji na luksemburškom jeziku – Format 50cm/70cm