Misije ombudsmana za prava deteta (ORK) su definisana zakonom od 25. jula 2002 :

ORK mora

  1. izdavanje mišljenja o nacrtima zakona i odredbama koje se odnose na prava deteta, kao i predlaganje amandmana.

  2. obaveštavanje o situaciji dece i briga o primeni Konvencije o pravima deteta.

  3. predstavljane Vladi i Poslaničkom veću godišnji izveštaj o aktivnostima i o stanju prava deteta u Luksemburgu.

  4. unapređenje slobodnog izražavanja dece i njihovo aktivno učešće u pitanjima koja ih se tiču.

  5. ispitivanje situacija u kojima se prava dece ne poštuju i davanje preporuka kako bi se ovaj problem rešio.

  6. primanje informacija, žalbi i reklamacija dece, kao i uloga posrednika i savetodavca kako bi se obezbedila najbolja moguća zaštita dece.

Članovi Ombudsmana za prava deteta (ORK) imaju slobodan pristup privatnim i javnim institucijama koje su zadužene za trenutnu ili trajnu brigu o deci, kao i pristup predmetima dece.

ORK Kontakt Kids

OKaJu Kontakt 

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
Kontakt ORK 

Agrandir la carte © Google Maps

Go to top